2015-09-24

Försäljningsvillkor

Information
Vid godkännande av designförslag och bekräftelse av beställning förbinder du dig som kund att betala för dina varor enligt överenskommet pris via faktura, se avsnitt Faktura.

Priser
Våra priser är anges i svenska kronor (SEK). Moms ingår på alla varor med 25%, 12% eller 6%.

Faktura
Vid beställning skickas en faktura separat till angiven e-postadress. Betalningsvillkor 10 dagar från att vi skickat ut fakturan. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta 8%.

Leveranstid
Leveranstid är vanligtvis 5-7 arbetsdagar efter godkänd design. Vi reserverar oss för eventuella längre leveranstider enligt avsnitt Force Majeure.

Personuppgifter

Vid de fall betalning sker via faktura samtycker du till att LTEC Graphics får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till tredje part.

Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kontaktar oss enklast på info@ltecgraphics.se.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Vid tvist
Tvist avgörs i enighet med allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommendation.